Bij-vriendelijke planten in je tuin!

Wereldwijd gaat het slecht met de honingbij en hommel. Is dat erg? Ja, want ze zorgen voor de bestuiving van onze groeten- en fruitplanten, wat cruciaal is voor onze voedselproductie en biodiversiteit. Zonder honingbij dus ook geen lekkere appels, peren of bessen.

Bijen leven van nectar en stuifmeel uit bloemen. Hiervan hebben zij een grote hoeveelheid nodig, van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar.
Bij onvoldoende voedselaanbod worden ze meer vatbaar voor allerhande ziekten en plagen en zijn ze te zwak om de winter door te komen.

U kan helpen door het aanplanten van bij-vriendelijk bloemen, struiken, bomen,.. in uw tuin.

Naast bij-vriendelijke  fruitbomen, bessenplanten en haagplanten bieden wij eveneens bij-vriendelijke bloemzaadmengsels aan in onze webshop.

Bij-vriendelijke planten:

  • zijn zaden, vaste planten, struiken en bomen.
  • zijn planten geselecteerd op basis van hun aanbod nectar en stuifmeel, en de bloeiperiode.
  • zorgen voor de aantrekking van insecten waardoor een betere bestuiving van groenten en fruit in de tuin, bekomen wordt.
  • verhogen de biodiversiteit in uw tuin.
  • geven het ganse jaar kleur aan uw tuin.
  • brengen leven in uw  tuin.

Sommetje

Een bij bezoekt gemiddeld 10 bloemen per minuut. Elke vlucht duurt ongeveer 10 minuten. Als er 10 vluchten per dag zijn dan bezoekt 1 bij 1.000 bloemen per dag. Als een bijenvolk 10.000 haalbijen heeft dan worden per bijenvolk per dag 10.000.000 bloemen bezocht.