PLANTEN VAN EEN FRUITBOOM

TIJDSTIP VAN PLANTEN

Het ideale tijdstip voor het planten van (fruit)bomen en (fruit)struiken loopt van half oktober, wanneer de planten in rust gaan, tot 15 maart, wanneer de sapstroom stilletjes terug op gang komt.
Gedurende gans deze periode kan er geplant worden indien de grond niet bevroren of te nat is en liefst niet bij uitdrogend weer (vries- of winderig weer). Wijzelf vinden het najaar (november-december) de meest geschikte periode om bomen te planten. De boom krijgt dan nog voldoende tijd om goed in te wortelen in de bodem om in het voorjaar een goede start te nemen.

Potgekweekte bomen kan je in principe het hele jaar door planten, maar ook hier krijgen het najaar en de winter onze absolute voorkeur. Doe je het zo, dan moet je minder opletten voor groeiachterstand, ziekten en plagen, slechte doorworteling, droogte,… en bespaar je jezelf een hoop ellende en werk.

VERVOEREN VAN BOMEN EN PLANTEN

Na je bestelling, rooien we je planten en bomen in onze kwekerij. Vers van het veld dus. Bestel je je planten of bomen vóór maandagavond, dan kan je ze bij ons ophalen op de eerstvolgende vrijdag of zaterdag.

Hier vind je ons.

Waarmee rekening houden als je je plantgoed ophaalt?

Eerst en vooral met de grootte van de plant. Onze hoogstammen hebben vaak een lengte van 4 meter en meer. In vele gevallen passen zij niet in een doorsneewagen. Zorg voor aangepast transport: een aanhangwagen of bestelwagen.

Hoe transporteer je plantgoed?

  • Leg een zacht materiaal (bv golfkarton) onder de plant. Of bind het rond de plant om schors , takken en knoppen niet te beschadigen tijdens de rit. Zo vermijd je wonden en infecties bij de plant.
  • Dek de plant af om uitdroging van het blote wortelstelsel door de wind tegen te gaan.
  • Bij transport op een open (aanhang)wagen: Leg de wortels met de rijrichting mee en dek ze af met een luchtdicht zeil om uitdroging te voorkomen.
  • Kuil bij thuiskomst de aangekochte fruitplanten tijdelijk in. Zet de planten dicht bij mekaar in een kuil en dek af met vochtige aarde of rijpe compost.

WETTELIJKE PLANTAFSTAND TOT DE BUREN

Om de goede vrede met je buren te bewaren, kan je toch best even de wetgeving over minimum plantafstanden tot de scheidingslijn respecteren.

Hierbij enkele wettelijke bepalingen uit het veldwetboek:

GroeivormMinimale afstand tot de scheidingslijn
Levende fruithaag0,5 m
Laagstambomen0,5 m
Hoogstambomen2 m
Leivormen0 m (aan een gemeenschappelijke muur)
  • Fruitbomen, van welke soort ook, mogen als leibomen aan elke kant van de muur tussen twee erven geplant worden, zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.
  • Wanneer er overhangende takken van bomen of hagen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag ze echter niet zelf snoeien, de bomen of struiken zijn immers niet jouw eigendom. Dit geldt echter niet voor wortels van beplantingen. De buur heeft altijd het recht om wortels die op zijn eigendom doorschieten, weg te kappen.
  • Vruchten die op het perceel van de buur vallen, zijn wettelijk gezien voor hem. Zolang ze aan de boom hangen, zijn ze echter van de eigenaar van de boom.
  • Voor het plaatsen van een levende haag heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Een haag mag op de scheiding geplaatst worden ALS beide buren het hiermee eens zijn. In dat geval onderhouden beide buren de haag. In alle andere gevallen moeten hagen op minimum 0,5 m van de perceelgrens staan.

HOE FRUITBOMEN VOORBEREIDEN, PLANTEN

DE BODEM

Onbewust komen we vaak met de bodem in aanraking. We lopen er namelijk over en we werken erin. Toch staan we best eens stil bij wat zich in de bodem afspeelt. Het is een boeiende wereld die van levensbelang is voor plant, dier en mens.

Bomen en planten groeien voor 50% boven de grond en voor 50% onder de grond. Dezelfde massa en ruimte die een plant boven de grond inneemt, vind je ondergronds terug in de vorm van een uitgebreid wortelstelsel. De toestand van takken en bladeren geven een goede indruk van hoe de wortels van de plant zich in de grond voelen. Een gezonde bodem geeft een gezonde boom met gezonde vruchten.

Voor we dromen van bomen met veel vruchten, moet niet de boomkeuze maar wel de bodem eerst onze aandacht krijgen. Wil je weten hoe het met je bodem gesteld is, graaf je op verschillende plaatsten in de aan te planten zone een profielkuil. Op deze manier kan je zelf checken of de bodem van je tuin gezond is.

Een nuttige handleiding en informatie over bodembiodiversiteit vind je op onderstaande links:

BODEMVERBETERING

Het optimaal plantklaar maken van een (slechte) bodem begint met veel geduld. Heb je plannen om in het plantseizoen een boom te planten? Weet dat je vooraf al kan starten met de voorbereidingen hiervan.

Tips:

Groenbemester zaaien:

  • Dit kan van het vroege voorjaar tot de zomer. Wintertarwe zaai je in het najaar.
  • Op plaatsen waar er structuurbederf is kan je een groenbemester zaaien met een goede diepe wortelgroei. De wortels trachten kleine fijne gangetjes te maken die afwatering verbeteren.
  • Groenbemester verrijkt de aarde met organische materiaal. Dit materiaal wordt op termijn omgezet tot voedingsstoffen voor de plant.
  • Kies een soort die bijen aantrekt. Zo bevorder je niet enkel de bestuiving van fruitplanten of groenten in de omgeving maar voorzie je de bijen van nectar en stuifmeel.

Je bodem verrijken met stalmest:

  • Stalmest op basis van stro geeft het meeste organisch materiaal.
  • Gebruik enkel uitgewerkt stalmest.

Vermijd structuurbederf:

  • Maak geen gebruik van zware tractoren om de aarde te bewerken. Door het gewicht van de tractor met machine loop je het risico dat er geulen ontstaan. Op deze plaats wordt de aarde erg gecompacteerd waardoor er tot diep in de bodem storende lagen ontstaan.
  • Werk steeds onder optimale weersomstandigheden. Blijf af van een natte bodem!!
  • Te natte gronden kan je draineren of rondleggen met een afwateringssleuf ernaast.
  • Verwijder puin- of bouwafval.
  • IJzerrijke grond heeft de neiging een zogenaamde oerbank te vormen. Deze harde onderlaag moet doorbroken worden zodat de wortels aan het grondwater geraken en regenwater goed kan wegtrekken.