Bemesting van fruitbomen en tuin.

Ook fruitbomen hebben nu een dan nood aan extra voeding. Het bemesten van fruitbomen bevorderd de groei en gezondheid van de bomen, en kan leiden tot een betere opbrengst van fruit. Bovendien kan je bij gebruik van de juiste bemesting de bodemstructuur en -vruchtbaarheid verbeteren, waardoor de bomen beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.

Binnen het ruime gamma wordt een onderscheid gemaakt tussen chemische en organische meststoffen, waarbij de organische meststoffen het meest duurzaam en milieuvriendelijk. Chemische meststoffen werken doorgaans sneller maar bieden weinig meerwaarde aan de bodem en spoelen bovendien gemakkelijk uit. Het spreekt voor zich dat er de meest duurzame meststoffen steeds onze voorkeur genieten.

Organische bemesting

Organische meststoffen zijn afkomstig van natuurlijke bronnen zoals planten, dieren of mineralen, en bevatten voedingsstoffen waaronder stikstof, fosfor en kalium, en andere belangrijke micronutriënten waaronder calcium, magnesium, zwavel en ijzer. Deze meststoffen worden geproduceerd door het composteren of verteren van organisch materiaal bv groenafval, dierlijke mest, veren, botten of bloed.

Organische meststoffen kunnen in verschillende vormen worden gebruikt, zoals compost, mest, guano, vismeel of bloedmeel. Ze zijn vaak trager werkend dan chemische meststoffen, maar hebben op lange termijn positieve effecten op de bodemvruchtbaarheid en de plantengroei.

Er zijn verschillende voordelen van organische bemesting voor fruitbomen, waaronder:

  • Verbetering van de bodemstructuur: Organische meststoffen voegen organisch materiaal toe aan de bodem, waardoor de structuur van de bodem verbetert. Dit leidt tot een betere drainage en beluchting van de bodem, wat essentieel is voor de groei van fruitbomen.
  • Stimuleren van het bodemleven: Bovendien bevatten ze micro-organismen die het bodemleven stimuleren. Dit kan leiden tot een verhoogde activiteit van nuttige bodembacteriën, -schimmels en -insecten, die de bodemvruchtbaarheid en de gezondheid van de fruitbomen ten goede komen.
  • Langzame en gestage voedingsstoffenafgifte: Organische meststoffen geven voedingsstoffen langzaam af aan de bodem en de wortels van de fruitbomen. Dit zorgt voor een geleidelijke afgifte van voedingsstoffen gedurende het groeiseizoen, wat resulteert in een betere groei en gezondheid van de bomen.
  • Vermindering van milieuschade: Organische meststoffen zijn meestal afkomstig van dierlijke of plantaardige bronnen en zijn over het algemeen minder schadelijk voor het milieu dan chemische meststoffen. Dit komt doordat organische meststoffen minder snel uitspoelen naar nabijgelegen waterlichamen en minder bijdragen aan luchtvervuiling.
  • Verbetering van de smaak van fruit: Organische bemesting kan bijdragen aan de verbetering van de smaak van fruit doordat het de bodemvruchtbaarheid verbetert en voedingsstoffen levert die essentieel zijn voor de ontwikkeling van gezond fruit met een goede smaak.

Chemische bemesting

Chemische meststoffen zijn kunstmatig samengestelde voedingsstoffen voor planten. Ze worden vaak gemaakt van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas of steenkool. Deze meststoffen worden ook wel kunstmest genoemd en zijn ontworpen om snel voedingsstoffen te leveren aan planten om hun groei en opbrengst te verhogen.

Dit type meststoffen bevatten meestal stikstof, fosfor en kalium, die belangrijke voedingsstoffen zijn voor planten. Andere voedingsstoffen, zoals magnesium, zwavel en calcium, kunnen ook aanwezig zijn, afhankelijk van de specifieke meststof. Doch de essentiële micro-elementen ontbreken totaal.

Ook al zijn chemische meststoffen zeer effectief in het verhogen van de opbrengst van gewassen, hebben ze ook nadelen. Ze kunnen leiden tot bodemvervuiling en de gezondheid van planten en dieren negatief beïnvloeden. Overmatig gebruik werkt een verminderde bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging in de hand. Daarom worden chemische meststoffen vaak in combinatie met andere meststoffen gebruikt om hun impact te verminderen.

Andere nadelen zijn:

  • Schadelijk voor het milieu: Chemische meststoffen dragen vaak bij aan watervervuiling en luchtvervuiling. Dit kan schadelijk zijn voor het ecosysteem en de biodiversiteit in de omgeving van de fruitbomen.
  • Risico op overbemesting: Overmatige toepassing van chemische meststoffen kan leiden tot overbemesting, wat de groei van de fruitbomen kan belemmeren en de vruchtbaarheid van de bodem kan verminderen. Dit kan ook leiden tot het uitspoelen van overtollige voedingsstoffen die uiteindelijk in het grondwater, beken en rivieren terecht komen, wat kan leiden tot algenbloei en andere milieuproblemen.
  • Kortdurende voedingsstoffenafgifte: Chemische meststoffen geven voedingsstoffen snel af aan de bodem en de wortels van de fruitbomen. Dit kan leiden tot een snelle groei van de bomen, maar kan ook resulteren in een snelle uitputting van de voedingsstoffen, waardoor de bomen minder gezond worden en minder fruit produceren.
  • Vermindering van het bodemleven: Chemische meststoffen hebben een negatief effect op het bodemleven doordat ze vaak giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor bodembacteriën, -schimmels en -insecten. Dit kan leiden tot een vermindering van de bodemvruchtbaarheid en een minder gezond ecosysteem rondom de fruitbomen.
  • Kans op opbouw van zouten: Chemische meststoffen kunnen bijdragen aan de opbouw van zouten in de bodem. Dit kan leiden tot een verminderde opname van water en voedingsstoffen door de wortels van de fruitbomen, wat kan leiden tot groeiproblemen en uiteindelijk tot de dood van de bomen.

Tijdstip van bemesting

In het vroege voorjaar hebben fruitbomen voedingsstoffen nodig om nieuwe bladeren en bloemen te produceren. Door te bemesten voordat de knoppen beginnen uit te lopen, krijgen de bomen de voedingsstoffen die ze nodig hebben om een gezonde groei te bevorderen.

Vanaf mei tot juni ervaren bomen de sterkste lengte groei. Met een meststofgift in maart-april krijgt de bodem de tijd om de meststoffen af te breken ne om te zetten tot opneembare stoffen. Begin juni kan er nog een kleine zomerbemesting plaats vinden.

Een boom kan, net als een mens, maar een bepaalde hoeveelheid voedingsstoffen opnemen, daarom is belangrijk om de juiste hoeveelheid meststof te gebruiken en niet te overdrijven. Te veel meststoffen kunnen schadelijk zijn voor de boom en kan leiden tot een overmatige groei, wat de fruitproductie kan verminderen. Daarenboven, wat niet kan worden opgenomen spoelt uit. Het is dan ook belangrijk om te weten wat de bodem en boom precies nodig hebben alsook de instructies van de meststof fabrikant op te volgen.