Neem een bodemstaal, want meten is weten!

Vaak krijgen we de vraag: moeten we fruitbomen mesten en hoeveel? Of er moet bemest worden en hoeveel hangt van tuin tot tuin af. We geven er steeds de voorkeur aan om een bodemstaal te nemen, want meten is weten!

Een bodemstaal is een monster van de bodem dat wordt genomen om de chemische en fysieke eigenschappen van de bodem te analyseren. Hiermee kan de vruchtbaarheid van de bodem worden beoordeeld alsook welke meststoffen en andere bodemverbeteraars nodig zijn om de gewenste gewasgroei te bevorderen.

Om een bodemstaal te nemen, wordt meestal een boor of een schep gebruikt om een monster te nemen van de grond op een bepaalde diepte (+/- 30 à 50 cm. Het monster moet representatief zijn voor het gebied dat wordt onderzocht en mag niet worden genomen van gebieden die zijn beïnvloed door kunstmest, compost of andere bodemverbeteraars.

Het genomen monster wordt vervolgens in een speciale zak of container gedaan en naar een laboratorium gestuurd voor analyse. De analyse van de bodemstaal omvat meestal tests op pH, organische stofgehalte, voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium, evenals andere parameters zoals bodemstructuur en waterdoorlatendheid.

De resultaten van de bodemanalyse kunnen worden gebruikt om een meststoffenplan op te stellen en om te bepalen welke bodemverbeteraars nodig zijn om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de gewenste gewasopbrengst te behalen.

De Bodemkundige Dienst België biedt hiervoor handige tuindoosje aan. klik hier, bestel en ga onmiddellijk aan de slag.