Zie jij ze ook vliegen? (biodiversiteit in je tuin)

Biodiversiteit in je tuin is cruciaal voor een gezonde en veerkrachtige leefomgeving. Het bevordert natuurlijke processen zoals bestuiving en bodemvruchtbaarheid, en helpt bij het bestrijden van plagen op een ecologische manier. Bovendien creëert een diverse tuin een leefgebied voor verschillende insecten, vogels en andere dieren, wat bijdraagt aan het behoud van onze natuurlijke ecosystemen. Kortom, een ecologisch tuin is niet alleen mooi, maar ook duurzaam en een bron van leven.

Plant een ruime variatie aan bloemen, struiken en bomen. Kies bij voorkeur soorten die op verschillende tijden van het jaar bloeien, zodat bijen, vlinders en andere bestuivers altijd toegang hebben tot nectar en stuifmeel.

Creëer verschillende habitats en schuilplaatsen. Een tuin met een mix van bomen, struiken, bloemen, graslanden en vijvers biedt onderdak aan een breed scala aan insecten en vogels.

Voorzie hagen. Hagen van inheemse soorten bieden nestgelegenheid en voedsel voor vogels, terwijl ook insecten profiteren van de beschutting die een haag biedt.

Omarm een imperfect gazon. Een grasperk met bloemen is een waardevolle voedselbron voor insecten.

Een vijver met verschillende dieptes is een ideale drink- en badplaats voor vogels en insecten en biedt een leefomgeving voor amfibieën.

Dorre bladeren, bloemen en grassen hoef je niet te verwijderen uit je tuin. Zij fungeren immers al natuurlijke mulch , bieden voedsel en schuilplaatsen voor insecten en kleine dieren en voeden de bodem met organisch materiaal.

Volg je onze visie en heb je hulp nodig bij het aanleggen van een biodiversiteitsvriendelijke tuin?