Afstand beplanting tov je buren

Wist je dat sinds 1 september de afstand van beplantingen ten opzichte van je buren gewijzigd is?

Onlangs werd er in het Veldwetboek een wijziging gepubliceerd in verband met de afstand van beplantingen ten opzicht van je buren.

Bomen die minstens 2 meter hoog zijn, moeten vanaf 1 september 2021 op minimaal 2 meter van de perceelsgrens geplaatst worden.  Andere bomen, struiken en heggen moeten op minimaal een halve meter van de perceelsgrens worden geplaatst.

Het vroegere onderscheid tussen hoogstammige en laagstammige bomen bestaat dus niet meer.  Ook spreekt men niet meer over fruit- en/of leibomen. Het onderscheid wordt vervangen door het hoogtecriterium van 2 meter. En aangezien er geen duidelijke juridische definitie is van het begrip ‘boom’, dient alles wat hoger groeit dan 2 meter in de tweemeterzone teruggesnoeid te worden tot 2 meter, ook struiken.

Er zijn echter twee uitzonderingen waarbij de beplanting op een kortere afstand van de perceelsgrens mag staan. Namelijk als er een contract is afgesloten tussen de partijen of waarbij de beplanting al meer dan 30 jaar op dezelfde plaats staat.

Meer vragen over het aanleggen van tuinen?  Contacteer ons.